Risico's zonnepanelen dak

Risico’s zonnepanelen op het dak

Risico’s zonnepanelen op het dak 

Zonnepanelen op daken zijn een populaire keuze geworden vanwege hun vermogen om schone energie op te wekken en geld te besparen op energierekeningen. Maar het installeren van zonnepanelen brengt ook enkele risico’s met zich mee, vooral voor het dak zelf.

Een van de belangrijkste zorgen is het risico op lekkages. De montage van zonnepanelen kan de waterdichting van het dak verstoren. Dit kan leiden tot lekkages en waterschade in het gebouw, wat aanzienlijke kosten met zich mee kan brengen.

Dak niet meer te inspecteren

 

Een ander punt van zorg is dat zonnepanelen het dak moeilijker te inspecteren maken. Na installatie kan het lastig zijn om het dak regelmatig te controleren op eventuele problemen, zoals beschadigde dakbedekking of gebreken in de (hemel)waterafvoer. Dit kan resulteren in onopgemerkte schade die zich in de loop van de tijd kan opstapelen en uiteindelijk tot grotere problemen kan leiden.

Hoewel zonnepanelen tal van voordelen bieden, is het belangrijk om ook de potentiële risico’s voor het dak in overweging te nemen. Door de installatie zorgvuldig uit te voeren, regelmatig onderhoud uit te voeren en eventuele problemen tijdig aan te pakken, kunnen eigenaars ervoor zorgen dat hun zonne-energiesysteem niet alleen duurzaam is, maar ook het dak beschermt tegen ongewenste schade.

IoT sensoren voorkomen schades

IoT sensoren voorkomen schades

 

Gelukkig helpen Inscio sensoren bij het voorkomen van deze problemen. Door het gebruik van onze sensoren die de conditie van het dak monitoren, kunnen potentiële problemen vroegtijdig worden opgespoord. Deze sensoren kunnen bijvoorbeeld temperatuurverschillen en  vochtigheidsniveaus meten, waardoor eigenaren direct worden gewaarschuwd voor eventuele afwijkingen die wijzen op mogelijke problemen.

Risico’s minimaliseren en levensduur optimaliseren

Door deze realtime monitoring kunnen eigenaren en gebruikers  proactief reageren op potentiële risico’s en preventieve maatregelen nemen voordat ze tot grotere schade leiden. Dit helpt niet alleen om de integriteit van het dak te behouden, maar kan ook bijdragen aan het verlengen van de levensduur van het dak en het minimaliseren van onderhoudskosten op de lange termijn. Met behulp van sensoren kunnen eigenaren dus niet alleen de risico’s voor het dak effectief beheren en minimaliseren, maar ook de levensduur en functionaliteit van hun dak optimaliseren.

Een probleemloos dak met zonnepanelen

Wij zien aan de data of vocht zich ophoopt in het dak, of het dak bovenop vervuild is maar ook wat de warmteweerstand is in het dak. Op basis van die data signaleren we onze klanten bij risico’s, voordat schade ontstaat. We stellen onze klanten in staat in te grijpen voordat het mis gaat.  

Inscio levert een softwaresuite, volledig web-based dus overal te gebruiken, om real-time te kijken naar de conditie van het dak. Betekent dat dat er altijd iemand moet inloggen om naar de problemen te kijken? Nee! We hebben slimme signalering op basis van dak algoritmes, automatisch worden gebruikers van Inscio geinformeerd over mogelijke afwijkingen en risico’s.  

Eigenaren van vastgoed, maar ook dakdekkers en -fabrikanten willen tijdens de garantieperiode natuurlijk geen lekkages en schades. Toch kunnen verschillen in temperatuur en vochtigheid al na enkele jaren tot verrassingen leiden. Inscio zorgt ervoor dat je precies op tijd kan ingrijpen, niet te vroeg en niet te laat, door vrijwel realtime sensordata en signalering op afwijkingen en problemen

Vastgoedbezitters voeren conditiemetingen uit om de staat van de onderhoudsgevoelige elementen vast te stellen. Zo ook voor het dak. Dit inspectieproces is tijdrovend, arbeidsintensief en maar in beperkte mate objectief. 

Inscio sensoren leveren objectieve meetwaarden, dus een feitelijk beeld, van het dak op afstand. Er is geen, of veel minder, noodzaak om daken te inspecteren en levert daardoor een enorme reductie in bewegingen en daarmee uitstoot. 

Hellend dak

De voordelen van daksensoren en data in het hellende dak

Plat dak

De voordelen van daksensoren en data in het platte dak

Nieuws, events & klantverhalen

Bezoek ons

Sensoren

Onze sensoren meten luchtvochtigheid, vocht en temperatuur.

Software en data

Effectief dakonderhoud: dakmanagement of afstand

Prijzen

Naast innovatief zijn sensoren en data ook nog eens betaalbaar

Onze klanten vertellen

 “Tot vorig najaar informeerden wij opdrachtgevers en partners op basis van praktijkervaringen over het te verwachten dakgedrag. Nu leveren we objectieve meetdata”

 

Laurens van Wylick – Isomix isolerende mortels

“De data die wij met de sensoren van Inscio Roofs verzamelen en analyseren, helpt ons alle stakeholders op een duurzamere wijze naar de bouw te laten kijken. Maar ook beter de levenscycluskosten van alternatieve dakconstructies te berekenen voor klanten en adviseurs.”

Eduard  Beekhuizen – Babylon daken

Nieuws, events en klantverhalen