Dakbeheer van een hellend dak

Beheers de risico’s 

Dakbeheer van een Hellend dak : de risico’s

Het isoleren van een hellend dak, zowel vanaf de binnen- als buitenzijde, brengt specifieke risico’s met zich mee die de prestaties en duurzaamheid van het isolatiesysteem kunnen beïnvloeden. Onjuiste isolatie kan leiden tot vochtproblemen zoals condensatie, vochtinfiltratie en schimmelvorming. Daarnaast kunnen luchtlekken en brandveiligheid ook zorgen baren bij deze isolatiemethoden.

Sensortechnologie

Om deze risico’s te verminderen en te monitoren, vertrouwen we op geavanceerde sensortechnologie die strategisch wordt geplaatst in het dak. Onze sensoren meten continu luchtvochtigheid, vochtigheid en temperatuur, ongeacht of het dak vanaf de binnen- of buitenzijde is geïsoleerd. Hierdoor kunnen we potentiële vochtproblemen snel detecteren en corrigerende maatregelen nemen voordat er schade optreedt.

PV en groen op een hellend dak: inzicht en controle
Voorkomen problemen

Bovendien bieden onze sensoren extra voordelen bij de installatie van andere dakgerelateerde systemen, zoals PV-panelen of een groendak. Bij PV-panelen kunnen de sensoren helpen bij het monitoren van de temperatuur en vochtigheid, waardoor de efficiëntie van de panelen kan worden geoptimaliseerd en eventuele problemen vroegtijdig kunnen worden opgespoord. Bij een groendak kunnen de sensoren helpen bij het reguleren van de vochtigheid en het monitoren van de groeiomstandigheden, waardoor de gezondheid van de vegetatie wordt bevorderd en mogelijke irrigatieproblemen worden voorkomen.

 

Maximaliseer prestaties

Met behulp van onze geavanceerde sensoren kunnen we onze klanten gemoedsrust bieden, wetende dat hun dak en eventuele geïntegreerde systemen voortdurend worden bewaakt en beschermd. Door vroegtijdige detectie kunnen we proactief ingrijpen en de duurzaamheid en prestaties van het gehele dakoppervlak maximaliseren.

Dakbeheer van een hellend dak: de risico's

Wij zien aan de data of vocht zich ophoopt in het dak, of het dak bovenop vervuild is maar ook wat de warmteweerstand is in het dak. Op basis van die data signaleren we onze klanten bij risico’s, voordat schade ontstaat. We stellen onze klanten in staat in te grijpen voordat het mis gaat.  

Inscio levert een softwaresuite, volledig web-based dus overal te gebruiken, om real-time te kijken naar de conditie van het dak. Betekent dat dat er altijd iemand moet inloggen om naar de problemen te kijken? Nee! We hebben slimme signalering op basis van dak algoritmes, automatisch worden gebruikers van Inscio geinformeerd over mogelijke afwijkingen en risico’s.  

Eigenaren van vastgoed, maar ook dakdekkers en -fabrikanten willen tijdens de garantieperiode natuurlijk geen lekkages en schades. Toch kunnen verschillen in temperatuur en vochtigheid al na enkele jaren tot verrassingen leiden. Inscio zorgt ervoor dat je precies op tijd kan ingrijpen, niet te vroeg en niet te laat, door vrijwel realtime sensordata en signalering op afwijkingen en problemen

Vastgoedbezitters voeren conditiemetingen uit om de staat van de onderhoudsgevoelige elementen vast te stellen. Zo ook voor het dak. Dit inspectieproces is tijdrovend, arbeidsintensief en maar in beperkte mate objectief. 

Inscio sensoren leveren objectieve meetwaarden, dus een feitelijk beeld, van het dak op afstand. Er is geen, of veel minder, noodzaak om daken te inspecteren en levert daardoor een enorme reductie in bewegingen en daarmee uitstoot. 

Iphone dakmonotoring
Sensoren

Onze sensoren meten luchtvochtigheid, vocht en temperatuur.

Software en data

Effectief dakonderhoud: dakmanagement of afstand

Prijzen

Naast innovatief zijn sensoren en data ook nog eens betaalbaar

Onze klanten vertellen

 “Tot vorig najaar informeerden wij opdrachtgevers en partners op basis van praktijkervaringen over het te verwachten dakgedrag. Nu leveren we objectieve meetdata”

 

Laurens van Wylick – Isomix isolerende mortels

“De data die wij met de sensoren van Inscio Roofs verzamelen en analyseren, helpt ons alle stakeholders op een duurzamere wijze naar de bouw te laten kijken. Maar ook beter de levenscycluskosten van alternatieve dakconstructies te berekenen voor klanten en adviseurs.”

Eduard  Beekhuizen – Babylon daken

Nieuws, events en klantverhalen