Innovatief dakbeheer door daksensoren en data

Dakbeheer vanachter je bureau

Dakonderhoud just-in-time: daksensor en data

De moderne daken van vandaag de dag zijn veel meer dan alleen een beschermend schild tegen de elementen. Innovaties zoals zonnepanelen, groene daken, waterretentiedaken en verbeterde isolatiematerialen hebben daken omgevormd tot multifunctionele structuren die bijdragen aan energie-efficiëntie, duurzaamheid en waterbeheer. Deze nieuwe innovaties brengen echter ook nieuwe risico’s met zich mee. Door effectief dakonderhoud: dakmanagement op afstand, worden deze risico’s beheersbaar. Dit gebeurt door de inzet van sensoren en data, die helpen potentiële problemen vroegtijdig te detecteren en aan te pakken. Hierdoor kunnen de voordelen van moderne daken, zoals lagere energiekosten en een verminderde ecologische voetafdruk, ten volle worden benut, terwijl de stedelijke leefomgeving verbetert.

Sensoren en data voor inzicht

Dit is waar sensoren een cruciale rol spelen. Door sensoren te integreren die de conditie van het dak in real-time monitoren, kunnen eigenaren en ketenpartners snel reageren op potentiële problemen voordat deze uitgroeien tot grote zorgen. Deze sensoren meten onder andere vochtigheid, luchtvochtigheid en temperatuur, en geven direct waarschuwingen bij afwijkingen. Dit maakt “Effectief Dakonderhoud: Dakmanagement op Afstand” niet alleen mogelijk, maar ook uiterst effectief.

uITDAGINGEN EN RISICO'S OP HET DAK

Uitdagingen

Met deze voordelen komen echter ook nieuwe uitdagingen. Zonnepanelen kunnen bijvoorbeeld de inspectie van het dak bemoeilijken en lekkages veroorzaken als ze niet goed zijn geïnstalleerd. Groene daken en waterretentiedaken, hoewel geweldig voor het milieu en de waterbeheer, kunnen leiden tot verstoppingen en waterinfiltratie als ze niet goed worden onderhouden. Daarnaast vraagt de complexe structuur van deze daken om nauwgezette monitoring om hun efficiëntie en levensduur te waarborgen.

Optimale conditie

Dankzij deze technologie kunnen eigenaren proactief onderhoud plannen en dure reparaties voorkomen. Effectief dakmanagement op afstand zorgt ervoor dat daken in optimale conditie blijven, wat bijdraagt aan de duurzaamheid en functionaliteit van de gebouwen. Met sensoren wordt dakonderhoud niet alleen makkelijker, maar ook betrouwbaarder, waardoor je met een gerust hart kunt genieten van alle voordelen die moderne daksystemen te bieden hebben.

Effectief dakonderhoud: dakmanagement op afstand

Inscio levert een softwaresuite, volledig web-based dus overal te gebruiken, om real-time te kijken naar de conditie van het dak. Betekent dat dat er altijd iemand moet inloggen om naar de problemen te kijken? Nee! We hebben slimme signalering op basis van dak algoritmes, automatisch worden gebruikers van Inscio geinformeerd over mogelijke afwijkingen en risico’s.  

Eigenaren van vastgoed, maar ook dakdekkers en -fabrikanten willen tijdens de garantieperiode natuurlijk geen lekkages en schades. Toch kunnen verschillen in temperatuur en vochtigheid al na enkele jaren tot verrassingen leiden. Inscio zorgt ervoor dat je precies op tijd kan ingrijpen, niet te vroeg en niet te laat, door vrijwel realtime sensordata en signalering op afwijkingen en problemen

Vastgoedbezitters voeren conditiemetingen uit om de staat van de onderhoudsgevoelige elementen vast te stellen. Zo ook voor het dak. Dit inspectieproces is tijdrovend, arbeidsintensief en maar in beperkte mate objectief. 

Inscio sensoren leveren objectieve meetwaarden, dus een feitelijk beeld, van het dak op afstand. Er is geen, of veel minder, noodzaak om daken te inspecteren en levert daardoor een enorme reductie in bewegingen en daarmee uitstoot. 

Wij zien aan de data of vocht zich ophoopt in het dak, of het dak bovenop vervuild is maar ook wat de warmteweerstand is in het dak. Op basis van die data signaleren we onze klanten bij risico’s, voordat schade ontstaat. We stellen onze klanten in staat in te grijpen voordat het mis gaat.  

Iphone dakmonotoring
Nieuws, events & klantverhalen

Bezoek ons

Hellend dak

De voordelen van daksensoren en data in het hellende dak

Plat dak

De voordelen van daksensoren en data in het platte dak

Onze klanten vertellen

 “Tot vorig najaar informeerden wij opdrachtgevers en partners op basis van praktijkervaringen over het te verwachten dakgedrag. Nu leveren we objectieve meetdata”

 

Laurens van Wylick – Isomix isolerende mortels

“De data die wij met de sensoren van Inscio Roofs verzamelen en analyseren, helpt ons alle stakeholders op een duurzamere wijze naar de bouw te laten kijken. Maar ook beter de levenscycluskosten van alternatieve dakconstructies te berekenen voor klanten en adviseurs.”

Eduard  Beekhuizen – Babylon daken

Nieuws, events en klantverhalen
"Wij bieden inzicht op plaatsen waar nooit inzicht was"

‘Daken worden steeds intensiever gebruikt als verblijfsruimte (daktuinen), het plaatsen van PV-panelen en het opvangen en geleidelijk afvoeren van hemelwater (retentiedaken). Het dak is gevonden ruimte. Maar dat leidt ook tot enorme risico’s.’ 

Download