Dakbeheer van een plat dak

Ontwikkelingen op het platte dak

Het dak was zwart, lelijk en moesten vooral water afvoeren

Vijftien jaar geleden werden platte daken voornamelijk gezien als functionele, maar onaantrekkelijke ruimtes. Ze waren vaak zwart, lelijk, en ontworpen om water buiten te houden en enigszins te isoleren, met minimale kosten. Het idee was simpel: een dak moest functioneel zijn, zonder veel aandacht voor esthetiek of extra voordelen.

De ‘vijfde’ gevel

Tegenwoordig is het perspectief op platte daken drastisch veranderd door groeiende duurzaamheidsambities. Moderne platte daken worden nu beschouwd als waardevolle ruimtes, soms de “vijfde gevel” genoemd. Ze bieden tal van mogelijkheden, zoals het plaatsen van zonnepanelen, het aanleggen van groendaken (vaak met sedum) en waterretentiesystemen.

 

PV panelen, groen en water op het dak

Zonnepanelen, groen en watterretentie

Zonnepanelen helpen schone energie op te wekken en energiekosten te verlagen. Groendaken verbeteren de luchtkwaliteit, bieden thermische isolatie en bevorderen biodiversiteit. Waterretentiedaken helpen regenwaterafvoer te beheersen en overstromingen te voorkomen.

Risico’s

Deze innovaties brengen echter ook risico’s met zich mee. Het extra gewicht van zonnepanelen, vegetatie en water kan de structurele integriteit van het dak beïnvloeden. Bovendien kunnen deze installaties de waterdichting verstoren, wat kan leiden tot lekkages. Het is ook moeilijker om het dak te inspecteren en te onderhouden door de aanwezigheid van deze elementen.

Risico’s 

Sensoren bieden inzicht

Gelukkig helpen moderne technologieën zoals sensoren deze risico’s te beheersen. Door realtime monitoring van vochtigheidsniveaus, temperatuurverschillen en structurele belastingen kunnen eigenaren potentiële problemen vroegtijdig opsporen en aanpakken. Dit behoudt niet alleen de integriteit van het dak, maar optimaliseert ook de prestaties van de installaties en minimaliseert onderhoudskosten.

Benut daken maximaal

In het kort, platte daken zijn geëvolueerd van functionele structuren naar veelzijdige, duurzame ruimtes. Met zorgvuldige planning en gebruik van sensoren kunnen de risico’s effectief worden beheerd, zodat de vele voordelen maximaal benut worden.

Een goed plat dak

Wij zien aan de data of vocht zich ophoopt in het dak, of het dak bovenop vervuild is maar ook wat de warmteweerstand is in het dak. Op basis van die data signaleren we onze klanten bij risico’s, voordat schade ontstaat. We stellen onze klanten in staat in te grijpen voordat het mis gaat.  

Inscio levert een softwaresuite, volledig web-based dus overal te gebruiken, om real-time te kijken naar de conditie van het dak. Betekent dat dat er altijd iemand moet inloggen om naar de problemen te kijken? Nee! We hebben slimme signalering op basis van dak algoritmes, automatisch worden gebruikers van Inscio geinformeerd over mogelijke afwijkingen en risico’s.  

Eigenaren van vastgoed, maar ook dakdekkers en -fabrikanten willen tijdens de garantieperiode natuurlijk geen lekkages en schades. Toch kunnen verschillen in temperatuur en vochtigheid al na enkele jaren tot verrassingen leiden. Inscio zorgt ervoor dat je precies op tijd kan ingrijpen, niet te vroeg en niet te laat, door vrijwel realtime sensordata en signalering op afwijkingen en problemen

Vastgoedbezitters voeren conditiemetingen uit om de staat van de onderhoudsgevoelige elementen vast te stellen. Zo ook voor het dak. Dit inspectieproces is tijdrovend, arbeidsintensief en maar in beperkte mate objectief. 

Inscio sensoren leveren objectieve meetwaarden, dus een feitelijk beeld, van het dak op afstand. Er is geen, of veel minder, noodzaak om daken te inspecteren en levert daardoor een enorme reductie in bewegingen en daarmee uitstoot. 

Iphone dakmonotoring
Sensoren

Onze sensoren meten luchtvochtigheid, vocht en temperatuur.

Software en data

Effectief dakonderhoud: dakmanagement of afstand

Prijzen

Naast innovatief zijn sensoren en data ook nog eens betaalbaar

Onze klanten vertellen

 “Tot vorig najaar informeerden wij opdrachtgevers en partners op basis van praktijkervaringen over het te verwachten dakgedrag. Nu leveren we objectieve meetdata”

 

Laurens van Wylick – Isomix isolerende mortels

“De data die wij met de sensoren van Inscio Roofs verzamelen en analyseren, helpt ons alle stakeholders op een duurzamere wijze naar de bouw te laten kijken. Maar ook beter de levenscycluskosten van alternatieve dakconstructies te berekenen voor klanten en adviseurs.”

Eduard  Beekhuizen – Babylon daken

Nieuws, events en klantverhalen