Waterretentie dak

Water- retentie op het dak

Voordelen van een blauw dak

Waterretentiedaken, ook bekend als retentiedaken en blauwe daken, zijn steeds populairder aan het worden in stedelijke omgevingen. Ze helpen bij het beheersen van regenwaterafvoer, verminderen de druk op het rioolsysteem en dragen bij aan het koelen van stedelijke gebieden. Bovendien verbeteren ze de biodiversiteit in de stad door een habitat te bieden voor planten en kleine dieren. Waterretentiedaken kunnen ook bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit en de vermindering van het stedelijke hitte-eilandeffect, wat leidt tot een aangenamere leefomgeving.

Langere levenduur dak 

Naast deze milieuvoordelen bieden waterretentiedaken ook praktische voordelen voor gebouweigenaren. Ze kunnen de levensduur van het dak verlengen door de dakbedekking te beschermen tegen schadelijke UV-straling en extreme temperatuurschommelingen. Dit kan op de lange termijn leiden tot lagere onderhouds- en vervangingskosten. Bovendien kan een goed ontworpen waterretentiedak de energie-efficiëntie van een gebouw verbeteren door extra thermische isolatie te bieden, wat resulteert in lagere energiekosten.

Risico’s Blauw dak

dakLekkage 

Hoewel waterretentiedaken tal van voordelen bieden, zijn er ook enkele risico’s aan verbonden. Een belangrijk risico is het verhoogde gewicht van het dak door de opslag van water. Dit kan de structurele belasting van het gebouw vergroten, wat kan leiden tot structurele schade als het dak niet goed is ontworpen om dit extra gewicht te dragen. Bovendien kan stilstaand water op het dak leiden tot lekkages als de waterdichtingslagen niet adequaat zijn geïnstalleerd of onderhouden.

Dak niet meer te inspecteren

Een ander probleem is dat waterretentiedaken moeilijker te inspecteren zijn. Door de aanwezigheid van waterlagen en vegetatie kan het lastiger zijn om problemen zoals beschadigingen of verstoppingen in de afvoersystemen op te merken. Dit kan resulteren in onopgemerkte schade die na verloop van tijd ernstige problemen kan veroorzaken.

Voorkom schades

Just-in-time dakonderhoud

Gelukkig kunnen moderne technologieën zoals sensoren helpen bij het voorkomen van deze problemen. Door sensoren te gebruiken die de conditie van het dak monitoren, kunnen eigenaren potentiële problemen vroegtijdig opsporen. Deze sensoren kunnen bijvoorbeeld het waterniveau, vochtigheidsniveaus en structurele belastingen meten, waardoor eigenaren direct worden gewaarschuwd voor eventuele afwijkingen die op problemen kunnen wijzen.

 

DakSensoren maken het verschil

Door deze realtime monitoring kunnen eigenaren proactief reageren op potentiële risico’s en preventieve maatregelen nemen voordat ze tot grotere schade leiden. Dit helpt niet alleen om de integriteit van het dak te behouden, maar kan ook bijdragen aan het optimaliseren van de waterretentiecapaciteit en het minimaliseren van onderhoudskosten op de lange termijn. Met behulp van sensoren kunnen eigenaren dus niet alleen de voordelen van waterretentiedaken benutten, maar ook de risico’s effectief beheren en minimaliseren.

Een retentiedak zonder problemen

Wij zien aan de data of vocht zich ophoopt in het dak, of het dak bovenop vervuild is maar ook wat de warmteweerstand is in het dak. Op basis van die data signaleren we onze klanten bij risico’s, voordat schade ontstaat. We stellen onze klanten in staat in te grijpen voordat het mis gaat.  

Inscio levert een softwaresuite, volledig web-based dus overal te gebruiken, om real-time te kijken naar de conditie van het dak. Betekent dat dat er altijd iemand moet inloggen om naar de problemen te kijken? Nee! We hebben slimme signalering op basis van dak algoritmes, automatisch worden gebruikers van Inscio geinformeerd over mogelijke afwijkingen en risico’s.  

Eigenaren van vastgoed, maar ook dakdekkers en -fabrikanten willen tijdens de garantieperiode natuurlijk geen lekkages en schades. Toch kunnen verschillen in temperatuur en vochtigheid al na enkele jaren tot verrassingen leiden. Inscio zorgt ervoor dat je precies op tijd kan ingrijpen, niet te vroeg en niet te laat, door vrijwel realtime sensordata en signalering op afwijkingen en problemen

Vastgoedbezitters voeren conditiemetingen uit om de staat van de onderhoudsgevoelige elementen vast te stellen. Zo ook voor het dak. Dit inspectieproces is tijdrovend, arbeidsintensief en maar in beperkte mate objectief. 

Inscio sensoren leveren objectieve meetwaarden, dus een feitelijk beeld, van het dak op afstand. Er is geen, of veel minder, noodzaak om daken te inspecteren en levert daardoor een enorme reductie in bewegingen en daarmee uitstoot. 

Hellend dak

De voordelen van daksensoren en data in het hellende dak

Plat dak

De voordelen van daksensoren en data in het platte dak

Nieuws, events & klantverhalen

Bezoek ons

Sensoren

Onze sensoren meten luchtvochtigheid, vocht en temperatuur.

Software en data

Effectief dakonderhoud: dakmanagement of afstand

Prijzen

Naast innovatief zijn sensoren en data ook nog eens betaalbaar

Onze klanten vertellen

 “Tot vorig najaar informeerden wij opdrachtgevers en partners op basis van praktijkervaringen over het te verwachten dakgedrag. Nu leveren we objectieve meetdata”

 

Laurens van Wylick – Isomix isolerende mortels

“De data die wij met de sensoren van Inscio Roofs verzamelen en analyseren, helpt ons alle stakeholders op een duurzamere wijze naar de bouw te laten kijken. Maar ook beter de levenscycluskosten van alternatieve dakconstructies te berekenen voor klanten en adviseurs.”

Eduard  Beekhuizen – Babylon daken

Nieuws, events en klantverhalen