Groen dak / sedumdak

De voordelen van een groen dak

Groen op het dak

Groendaken, vaak begroeid met sedum, winnen aan populariteit in stedelijke gebieden. Ze bieden tal van voordelen, zowel voor het milieu als voor gebouweigenaren. Groendaken helpen steden te koelen, verminderen het stedelijke hitte-eilandeffect en dragen bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit door het opnemen van koolstofdioxide en het filteren van luchtvervuiling. Ze bieden ook een habitat voor vogels, insecten en andere dieren, wat de biodiversiteit in stedelijke gebieden bevordert.

Verlengen van de levensduur van het dak

Daarnaast verbeteren groendaken de waterhuishouding door regenwater op te vangen en te vertragen, waardoor de druk op het rioolsysteem tijdens hevige regenval wordt verminderd. Dit kan overstromingen helpen voorkomen en draagt bij aan een duurzamer waterbeheer. Voor gebouweigenaren kunnen groendaken de levensduur van het dak verlengen door bescherming tegen UV-straling en extreme temperaturen te bieden. Ze bieden ook extra thermische isolatie, wat kan leiden tot lagere energiekosten door een verminderde behoefte aan verwarming in de winter en koeling in de zomer.

Maar Ook wat risico’s

Niet te inspecteren

Hoewel groendaken veel voordelen bieden, zijn er ook enkele risico’s waarmee rekening moet worden gehouden. Een belangrijk risico is dat de vegetatie en het substraat extra gewicht toevoegen aan het dak, wat de structurele integriteit van het gebouw kan beïnvloeden. Als het dak niet goed is ontworpen om dit extra gewicht te dragen, kan dit leiden tot structurele schade. Bovendien kan een groendak moeilijker te inspecteren zijn vanwege de vegetatie, vaak bestaande uit sedum, wat het lastig kan maken om problemen zoals lekkages of schade aan de dakbedekking op te merken.

Lekkages en schimmelvorming

Een ander risico is dat de wortels van de planten, inclusief sedum, de waterdichtingslagen kunnen beschadigen als er geen adequate wortelbarrières zijn geïnstalleerd. Dit kan leiden tot lekkages en waterschade aan het gebouw. Daarnaast kan stilstaand water op een slecht ontworpen of slecht onderhouden groendak leiden tot wateroverlast en de groei van ongewenste algen of schimmels

Daksensor voor grip op het dak

Daksensoren en data

Gelukkig kunnen moderne technologieën zoals sensoren helpen bij het beheren en verminderen van deze risico’s. Door sensoren te gebruiken die de conditie van het dak monitoren, kunnen eigenaren potentiële problemen vroegtijdig opsporen. Deze sensoren kunnen bijvoorbeeld vochtigheidsniveaus, temperatuurverschillen en de aanwezigheid van stilstaand water meten, waardoor eigenaren direct worden gewaarschuwd voor eventuele afwijkingen die op problemen kunnen wijzen.

Just-in-TIme dakonderhoud

Met realtime monitoring kunnen eigenaren proactief reageren op potentiële risico’s en preventieve maatregelen nemen voordat ze tot grotere schade leiden. Dit helpt niet alleen om de integriteit van het dak te behouden, maar kan ook bijdragen aan het optimaliseren van de prestaties van het groendak, vaak bedekt met sedum, en het minimaliseren van onderhoudskosten op de lange termijn. Door gebruik te maken van sensoren kunnen eigenaren dus niet alleen de voordelen van groendaken ten volle benutten, maar ook de risico’s effectief beheren en minimaliseren.

Een gezond groen dak zonder risico's

Wij zien aan de data of vocht zich ophoopt in het dak, of het dak bovenop vervuild is maar ook wat de warmteweerstand is in het dak. Op basis van die data signaleren we onze klanten bij risico’s, voordat schade ontstaat. We stellen onze klanten in staat in te grijpen voordat het mis gaat.  

Inscio levert een softwaresuite, volledig web-based dus overal te gebruiken, om real-time te kijken naar de conditie van het dak. Betekent dat dat er altijd iemand moet inloggen om naar de problemen te kijken? Nee! We hebben slimme signalering op basis van dak algoritmes, automatisch worden gebruikers van Inscio geinformeerd over mogelijke afwijkingen en risico’s.  

Sensoren in groendaken bieden een gedetailleerd inzicht in het substraat en de omgevingstemperatuur, evenals de vochtigheidsniveaus. Deze gegevens zijn essentieel voor het begrijpen van de gezondheid en het functioneren van het groendaksysteem. Door real-time metingen te leveren, stellen deze sensoren eigenaren en beheerders in staat om proactief te reageren op veranderingen in de omgevingsomstandigheden, zoals droogteperiodes of overmatige regenval.

Eigenaren van vastgoed, maar ook dakdekkers en -fabrikanten willen tijdens de garantieperiode natuurlijk geen lekkages en schades. Toch kunnen verschillen in temperatuur en vochtigheid al na enkele jaren tot verrassingen leiden. Inscio zorgt ervoor dat je precies op tijd kan ingrijpen, niet te vroeg en niet te laat, door vrijwel realtime sensordata en signalering op afwijkingen en problemen

Vastgoedbezitters voeren conditiemetingen uit om de staat van de onderhoudsgevoelige elementen vast te stellen. Zo ook voor het dak. Dit inspectieproces is tijdrovend, arbeidsintensief en maar in beperkte mate objectief. 

Inscio sensoren leveren objectieve meetwaarden, dus een feitelijk beeld, van het dak op afstand. Er is geen, of veel minder, noodzaak om daken te inspecteren en levert daardoor een enorme reductie in bewegingen en daarmee uitstoot. 

Hellend dak

De voordelen van daksensoren en data in het hellende dak

Plat dak

De voordelen van daksensoren en data in het platte dak

Nieuws, events & klantverhalen

Bezoek ons

Sensoren

Onze sensoren meten luchtvochtigheid, vocht en temperatuur.

Software en data

Effectief dakonderhoud: dakmanagement of afstand

Prijzen

Naast innovatief zijn sensoren en data ook nog eens betaalbaar

Onze klanten vertellen

 “Tot vorig najaar informeerden wij opdrachtgevers en partners op basis van praktijkervaringen over het te verwachten dakgedrag. Nu leveren we objectieve meetdata”

 

Laurens van Wylick – Isomix isolerende mortels

“De data die wij met de sensoren van Inscio Roofs verzamelen en analyseren, helpt ons alle stakeholders op een duurzamere wijze naar de bouw te laten kijken. Maar ook beter de levenscycluskosten van alternatieve dakconstructies te berekenen voor klanten en adviseurs.”

Eduard  Beekhuizen – Babylon daken

Nieuws, events en klantverhalen