Search here...

FAQs

Inscio Roofs > FAQs
c
Alles uitvouwen


C
Alles invouwen

Dak (5)

Categorie:

Dak

Theoretische benadering

Bij het maken van een legplan voor sensoren in daken hanteren we een simpele vuistregel: voor elke 150m2 passen we een sensor toe. We gaan dan uit van een (theoretische) vlakverdeling van 12 X 12 en gaan er gemakshalve vanuit dat de sensor ongeveer in het midden ligt. Op die manier ontstaat een raster waarbij een sensor nooit verder weg is dan een meter of 7 en daardoor is de detectie van vocht zeer waarschijnlijk bij lekkage. We merken dat dat voor onze opdrachtgevers ruim voldoende is. Als we een opdrachtgever treffen met een extreem kritisch proces onder het dak, zoals bijvoorbeeld datacenters of laboratoria, dan verkleinen we het raster en passen we meer sensoren toe.

Praktisch

In de praktijk kijken we samen met de bezitter van het vastgoed of met de dakdekker naar de details van het dak en maken op basis daarvan een legplan waar we vooral de focus leggen bij complexe details, hemelwaterafvoer, afschot en dakranden. De plaatsen waar op termijn problemen kunnen ontstaan. Dat combineren we vaak nog met data uit systemen waar incidenten en lekkages uit het verleden zijn vastgelegd om daar extra op te monitoren.

Categorie:

Dak

Nee, we meten temperatuur én vocht aan de boven en onderkant van het isolatiemateriaal. Op die manier krijgen we inzicht in het temperatuurprofiel van het dak én zien we feitelijk wat er gebeurt met vocht.

Categorie:

Dak

Niet helemaal. We meten de aanwezigheid van vocht en vooral de verschillen. Onze sensoren hebben aan de boven en onderkant materiaal wat vocht snel opneemt en afgeeft. Daarmee kunnen we signaleren als verschillen zich voordoen in de vochtigheid van dat materiaal.

Categorie:

Dak

Nee, voor het netwerk en infrastructuur kiezen we heel bewust voor de diensten van KPN. Naast dat het onze oplossing erg schaalbaar maakt is het robuust, veilig en betrouwbaar. Op locatie hoeft geen internet georganiseerd te worden.

Categorie:

Dak

Nee, de sensoren hebben een batterij en zijn zelfvoorzienend.

Inscio Roofs – het bedrijf (1)

We zijn de start-up fase lang voorbij. We hebben hebben inmiddels tientallen projecten, honderden sensoren en gigabites aan data.

Techniek (9)

Categorie:

Techniek

We kennen twee typen softwarearchitecturen; multi tenant en single tenant.

In het geval van multi-tenant is er één software-instance die meerdere tenants (klanten) bedient. Logica scheidt de klanten en hun data van elkaar, maar fysiek is het één systeem en één databron.

Ook bieden wij single tenant als oplossing aan onze opdrachtgevers / klanten, waarmee die klanten alles fysiek kunnen scheiden van andere tenants.

Categorie:

Techniek

Ja! Alle functionaliteit is beschikbaar in een app voor mobiele apparaten.

Categorie:

Techniek

We hebben uitgebreide technische mogelijkheden in onze software voor data uitwisseling naar andere systemen, zoals bijvoorbeeld gebouwbeheersystemen. Daarnaast is het mogelijk met API’s data uit onze software te halen.

Categorie:

Techniek

Voor we sensoren aanbrengen in het dak voeren we een kwaliteitscontrole uit. Na installatie van sensoren in het dak, bij voorkeur samen met een dakpartij, volgen we het gedrag van de sensoren een poosje.

We controleren het bereik, de meetwaarden en de verschillen. Daarna gaan we over op een systeem van signalering op drempelwaarden (thresholds). Als we afwijkingen constateren informeren opdrachtgever of ketenpartner.

Categorie:

Techniek

De sensoren hebben een levensduur die vooral bepaald wordt door de batterij. De levensduur van de batterij wordt bepaald door een aantal factoren:

• De interval tussen de berichten, wij adviseren elke 3 of 4 uur.

• Het bereik van de sensor naar een KPN gateway, dat bepaalt hoe lang een bericht onderweg is.

Bij een interval van 3 uur en een gemiddeld bereik is de theoretische levensduur meer dan 17 jaar.

Categorie:

Techniek

Nee, onze software draait in de cloud en is via een browser of app te benaderen.

Categorie:

Techniek

Met LoRa kunnen allerlei dingen met het internet praten zonder gebruik te hoeven maken van 3G of Wi-Fi. Het batterijverbruik is laag, het bereik is groot en de bandbreedte is beperkt.

Omdat we LoRa samen doen met KPN is het stabiel, veilig en robuust en hoeven op locatie niets aan connectiviteit te organiseren.

Categorie:

Techniek

De software kent allerlei visualisatiemogelijkheden. Zoals technische tekeningen, dashboards en grafieken, kaart- en mapweergaven en diepte-analyses met distributie grafieken.

Categorie:

Techniek

Ja, de sensoren die we nu uitleveren hebben Firmware Updates – Over The Air.

Veiligheid (4)

Categorie:

Veiligheid

Ja, de technologie die we gebruiken wordt uitvoerig getest en de elektronica die we gebruiken in onze sensoren is uitvoerig getest en heeft CE certificering.

Categorie:

Veiligheid

Nee, maar onze software heeft een SOC2 certificering.

Categorie:

Veiligheid

Veiligheid kent een aantal gezichten in onze context, uitgesplitst:

Sensoren: de elektronica die we gebruiken in onze sensoren is uitvoerig getest en heeft CE certificering. Daarnaast volgen we wet en regelgeving en zijn onze sensoren klaar voor Firmware Updates – Over The Air.

LoRaWan: Voor het netwerk en infrastructuur kiezen we heel bewust voor de diensten van KPN. Naast dat het onze oplossing erg schaalbaar maakt is het robuust, veilig en betrouwbaar.

Architectuur: De applicatie en de data van onze software draaien bij Microsoft Azure in Parijs en hebben SOC2 certificering doorlopen.

De sensorbehuizingen worden 3D geprint in een brandwerend materiaal.

Categorie:

Veiligheid

De technologie die we gebruiken wordt uitvoerig getest en de elektronica die we gebruiken in onze sensoren is uitvoerig getest en heeft CE certificering.

Daarnaast gebruiken we voor onze sensorbehuizing 3D geprint in brandvertragend materiaal.

Voordelen (5)

Categorie:

Voordelen

Zeker! Op basis van onderzoek dat we hebben laten uitvoeren door Avans Hogeschool, historische data die ter beschikking gesteld werd door marktpartijen en simulatie hebben we scherp zicht op de ROI en TCO voor verschillende typen daken. De ROI is snel en TCO lucratief,

We lopen er graag met onze klanten doorheen.

Categorie:

Voordelen

Nee, we brengen sensoren aan bij nieuwbouw / renovatie én in bestaande daken! We maken een rond insnijding in het dak, brengen de sensor in en de dakpartner maakt het dak weer dicht.

Categorie:

Voordelen

Onze software signaleert op afwijkingen van drempelwaarden en informeert de opdrachtgever (of desgewenst een ketenpartner) via een mail of sms of een koppeling met een ander systeem. De opdrachtgever zal moeten besluiten wat de vervolgactie is.

Categorie:

Voordelen

We kunnen de vervoersbewegingen becijferen, de reductie daarin bepalen en op basis van historie en kengetallen een inschatting maken van de CO2 footprint voor en na. De voordelen zitten echter niet alleen in het inspectieproces maar in de hele (onderhouds)cyclus.

Categorie:

Voordelen

Wij zien op hoofdlijnen 3 use-cases:

Interventie / arbitrage: bij daken waar problemen met vocht of warmte hardnekkig zijn en de oorzaak onduidelijk blijft helpen sensoren enorm bij de plaatsbepaling van het probleem. Daarnaast helpen sensoren bij het objectiveren van klachten en voorkomt het discussies tussen partners.

Intensiever gebruik van het dak: we zien dat daken steeds intensiever gebruikt worden. Door de trend dat daken steeds vaker gebruikt worden als verblijfsruimte (daktuinen), voor het opwekken van stroom en voor het opvangen en afvoeren van hemelwater (rententiedaken), wordt conditiemonitoring extreem belangrijk. De daken zijn namelijk niet meer visueel te inspecteren en de risico’s met meervoudig dakgebruik nemen fors toe.

Verlengen van de levenscylus: het einde van de levencyclus van een dak wordt bepaald door een conditiemeting, een planmatige cyclus en een oordeel van een dakspecialist. Dat is maar beperkt objectief en zegt vooral iets over de status van de dakbedekking en niet veel over de rest van het dakpakket. Door het aanbrengen van sensoren op kritische plaatsen wordt het dak beoordeeld feitelijke data en kan vastgesteld worden of de levensduur verlengd kan tegen acceptabele risico’s. Of ingegrepen moet worden op die plaatsen waar dat nodig is.