DAKEN & ZAKEN is de plek waar opdrachtgevers, leveranciers en verwerkers binnen de dakenbranche elkaar ontmoeten. 

Vastgoedbezitters en hun ketenpartners willen natuurlijk geen lekkages en schades. Toch kunnen verschillen in temperatuur en vochtigheid al na enkele jaren tot verrassingen leiden. Inscio zorgt ervoor dat je precies op tijd kan ingrijpen, niet te vroeg en niet te laat, door vrijwel realtime sensordata en signalering op afwijkingen en problemen. 

Minder inspecties, minder bewegingen, minder uitstoot

Vastgoedbezitters en hun dakpartners voeren conditiemetingen uit om de staat van de onderhoudsgevoelige elementen vast te stellen. Onder andere voor het dak. Dit inspectieproces is tijdrovend, arbeidsintensief en maar in beperkte mate objectief.

Inscio sensoren leveren objectieve meetwaarden, dus een feitelijk beeld, van het vastgoed op afstand. Er is geen, of veel minder, noodzaak om te inspecteren en levert daardoor een enorme reductie in bewegingen en daarmee uitstoot. 

Voorkom lekkages en schades 

Wij zien aan de data of vocht zich ophoopt of andere risico’s ontstaan, of het dak bovenop vervuild is maar ook wat de warmteweerstanden zijn. Op basis van die data signaleren we onze klanten bij risico’s, voordat schade ontstaat. We stellen onze klanten in staat in te grijpen voordat het mis gaat.