Search here...

Dakbedrijven

Inscio Roofs > Service > Dakbedrijven

Dakbeheer en conditiemeting met IoT en Data

Vastgoedbezitters voeren vaak conditiemetingen uit om de staat van de onderhoudsgevoelige elementen vast te stellen. In een cyclus wordt alles visueel geïnspecteerd.  

Dit inspectieproces is tijdrovend, arbeidsintensief en maar in beperkte mate objectief. Een inspecteur gaat op locatie beoordelen wat de status is en registreert waarneming. Maar heeft de inspecteur alles waargenomen? Is de juiste conclusie getrokken? Is de locatie wel bezocht? Was de inspectie niet te laat in de cyclus waardoor de degradatie van het element al leidt tot grotere risico’s of kosten?

Riouwstraat 1

Just in time onderhoud

Geen onnodig periodiek onderhoud meer, maar alleen als dat écht nodig is.

Real-time inzicht op afstand

Inzicht in het dak vanaf kantoor, real-time! Altijd

Minder inspecties

Objectief beeld van het dak, minder vervoersbewegingen en minder uitstoot!

Voorkom lekkages

Voorkom kostbare schades in plaats van problemen oplossen als het te laat is!

135
+

Daken

37
+

Klanten

876
+

Sensoren

13
+

Gigabyte data

Daktrends

Dakbeheer en conditiemeting met IoT en Data

Door de trend dat daken steeds vaker gebruikt worden als verblijfsruimte (daktuinen) en voor het opvangen en afvoeren van hemelwater (rententiedaken), wordt conditiemonitoring belangrijker. De daken zijn namelijk niet meer visueel te inspecteren en de risico’s met meervoudig dakgebruik nemen fors toe.

De ‘slimme dakoplossing’ van Inscio is geschikt voor platte daken, omdat alle meetsensoren in het isolatiepakket worden geplaatst. Ze verbruiken heel weinig energie, waardoor alle sensoren zonder onderhoud ruim tien tot vijftien jaar data kunnen verzamelen en versturen, maar vooral ook signaleren op problemen in en om het dak voordat schade ontstaat! Inzicht in prestaties, warmteweerstanden en isolatiewaarden

Inscio Roofs levert dakbedrijven ‘Data-as-a-Service’ voor preventief onderhoud en risicomanagement. Ook dakbedrijven kunnen de meetdata benutten als basis voor een servicecontract, of het proactief voorkomen van lekkages en schades. Meer inzicht in de conditie, het gedrag en de levensduur van kostbare assets. Besluitvorming op basis van actuele data, in plaats van aannames en modellen. Kostenbesparing door geautomatiseerde data-acquisitie, -analyse en -rapportage.

Laurens van Wylick

Directeur Eigenaar van Wylick

"Tot vorig najaar informeerden wij opdrachtgevers en partners op basis van praktijkervaringen, nu leveren wij objectieve meetdata." 

Driekus Dijkmans

Opzichter reparatie- en mutatieonderhoud

 “Net als wij richting onze huurders doen heeft Inscio na ons eerste gesprek goed meegedacht en de daad bij het woord gevoegd door ons te helpen het vochtprobleem op te lossen”