Search here...

Roof Insights

Inscio Roofs > Roof Insights

Realtime inzicht in het dak met daksensoren en data

Inscio Roofs instrumenteert daken met IoT sensoren. Daarmee kunnen we de conditie van daken beter monitoren dan met periodieke inspecties en ook kostenefficiënter beheren. 

Inscio benut de betrouwbare en flexibel schaalbare LoRA-infrastructuur van KPN. 

 

  • 10-15 jaar onderhoudsvrij
  • Dashboards en grafieken
  • Webbased
  • Overal toegankelijk
  • Uitgebreide integraties
  • Abonnementsvorm
  • Nieuwe inzichten door AI
  • Actieve signalering
Riouwstraat 4
135
+

Daken

37
+

Klanten

876
+

Sensoren

13
+

Gigabyte data

Hoe doen we dat

Slimmer, duurzamer, goedkoper en beter

Real-time inzicht in het dak

Inscio levert een softwaresuite, volledig web-based dus overal te gebruiken, om real-time te kijken naar de conditie van het dak. Betekent dat dat er altijd iemand moet inloggen om naar de problemen te kijken? Nee! We hebben slimme signalering op basis van dak algoritmes, automatisch worden gebruikers van Inscio geinformeerd over mogelijke afwijkingen en risico’s.  

Just-in-time onderhoud

Eigenaren van vastgoed, maar ook dakdekkers en -fabrikanten willen tijdens de garantieperiode natuurlijk geen lekkages en schades. Toch kunnen verschillen in temperatuur en vochtigheid al na enkele jaren tot verrassingen leiden. Inscio zorgt ervoor dat je precies op tijd kan ingrijpen, niet te vroeg en niet te laat, door vrijwel realtime sensordata en signalering op afwijkingen en problemen

Minder inspecties, minder bewegingen, minder uitstoot

Vastgoedbezitters voeren conditiemetingen uit om de staat van de onderhoudsgevoelige elementen vast te stellen. Zo ook voor het dak. Dit inspectieproces is tijdrovend, arbeidsintensief en maar in beperkte mate objectief. 

Inscio sensoren leveren objectieve meetwaarden, dus een feitelijk beeld, van het dak op afstand. Er is geen, of veel minder, noodzaak om daken te inspecteren en levert daardoor een enorme reductie in bewegingen en daarmee uitstoot. 

Voorkom lekkages en schades

Wij zien aan de data of vocht zich ophoopt in het dak, of het dak bovenop vervuild is maar ook wat de warmteweerstand is in het dak. Op basis van die data signaleren we onze klanten bij risico’s, voordat schade ontstaat. We stellen onze klanten in staat in te grijpen voordat het mis gaat.  

Laurens van Wylick

Directeur Eigenaar van Wylick

"Tot vorig najaar informeerden wij opdrachtgevers en partners op basis van praktijkervaringen, nu leveren wij objectieve meetdata." 

Driekus Dijkmans

Opzichter reparatie- en mutatieonderhoud

 “Net als wij richting onze huurders doen heeft Inscio na ons eerste gesprek goed meegedacht en de daad bij het woord gevoegd door ons te helpen het vochtprobleem op te lossen”